Školní dění ve 3. čtvrtletí 2016 - 2017

Školní dění ve 3. čtvrtletí 2016 - 2017

S počátkem nového roku 2017 se jakoby zrychlilo i celé školní dění a různorodé školní akce šly rychle ruku v ruce. Těsně před Vánoci jsme stihli výlet na vánoční představení do divadla Radost, kde jsme všichni školkáčci i školáci shlédli pohádku „Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“.  Pohádka se nám všem moc líbila, stejně tak i prostředí, jelikož představení se událo v muzeu loutek a hlavně nás představení krásně naladilo do vánoční atmosféry.
V měsíci lednu bojovala doslova celá škola s chřipkovou epidemií, ale i přesto k nám do školy zavítalo hned několik zajímavých pořadů. S pěknou pohádkou Duhové království se nám představilo brněnské divadlo Rolničky, s preventivním programem – Netolismus jsme se zase obeznámili s nebezpečím závislostí na počítačích, tabletech a mobilních telefonech. V neposlední řadě jsme podnikli výpravu do dávných časů a prozkoumali vývoj a výrobu hudebních nástrojů. Na konci února nás potom navštívilo divadlo Barborka.
Ale ani naše paní učitelky nezahálely…kromě dobíhající výuky plavání jsme v měsíci únoru stihli ve škole i ve školce uspořádat masopust. Děti ze školky ten pravý s maskami, školáci u toho museli zapojit mozkové závity a užili si ho v podobě Vykiprojektu. Ještě dodnes a dále až do Velikonoc plní někteří nelehké úkoly z postního kalendáře. Držíme Vám palce, ať to zvládnete.
Druhou únorovou sobotu někteří školáci zavítali do Aquaparku Moravia a to v rámci akce „Půl roku bez poznámky“, kterou jsme zorganizovali za podpory spolku Vitas a městysu Troskotovice, kteří nám věnovali několik voucherů. Tímto i za děti velmi děkujeme a akce pokračuje i pro druhé pololetí.
Dále proběhlo v posledních týdnech i několik sportovních akcí. Hlavní školní událostí byl již tradiční florbalový turnaj se ZŠ Jiřice. Byla to bitva obrovská, ve které jsme bohužel o jeden jediný gól prohráli, ale nutno podotknout, že u nás musel hrát úplně každý žáček a za nikoho nebyla náhrada, kdežto z řad Jiřic bylo možné vybírat z dvojnásobného počtu žáků. O florbalový pohár jsme sice na rok přišli, ale žáci 4. a 5. ročníku ho hned o pár týdnů později nahradili pohárem z okresního finále v minipřehazované, kde mezi malotřídními školami získali krásné 3. místo. A co je na tomto poháru nejlepší? Že nám ho už nikdo nikdy nevezme J 
Ale kromě těla i naše paměť dostala pořádný trénink…na vystoupení pro naše milé seniory si některé děti připravily dlouhé pohádkové básničky od Františka Hrubína, flétnisti pod vedením paní učitelky Anny Dovrtělové několik krásných skladbiček a někteří z kytaristů technicky náročné přednesové skladby. Hned o týden později jsme se zúčastnili Recitační soutěže ve Vlasaticích, kde Jakub Dovrtěl obsadil skvělé 2. místo ve 2. kategorii. Ještě dodatečně moc gratulujeme!
Již dříve jsme informovali o zapojení školy do operačního programu OP VVV, díky kterému máme k dispozici školního asistenta a chůvu do MŠ k nejmenším dětem. Vedle toho také probíhá čtenářský klub, díky němuž bude možné založit a posléze i vybavit školní knihovnu novými knihami.
V neposlední řadě se v rámci tohoto projektu konají i Tematická odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí z MŠ. Za sebou již máme dvě takováto setkání a věříme, že je to především pro maminky smysluplně a příjemně strávený čas. Tímto zveme i všechny ostatní maminky k účasti na setkání, pokud máte chuť a čas, rádi Vás uvidíme.
Stejně jako vloni jsme nyní v předprázdninovém týdnu podnikli akci „Týden společného čtení“, ve kterém jsme přečetli několik pohádek z knihy Devatero pohádek od mistra slova Karla Čapka. Akce vyvrcholila ve čtvrtek 9. 3. přespáváním ve škole. Účast byla tentokrát obrovská…z 19 školáků přespávalo ve škole hned 16 dětí! Pro děti byl nachystán sportovně vědomostní program, kde museli využít získané informace z přečtených pohádek. Vědomostní část byla vedena obdobně jako v televizním pořadu Kurňa, co to je?. Večer jsme shlédli filmová zpracování pošťácké pohádky a Lotranda a Zubejdy. Největším zážitkem byla stezka odvahy, která mohla proběhnout díky rozsáhlé rekonstrukci na půdě pod novou střechou. Nyní si užíváme zasloužené prázdniny, ale hned po návratu budeme pokračovat jak v pilné školní práci, tak i v té zážitkové, která nám školní dění zpříjemňuje.                                                                       Za školní kolektiv Veronika Vráblíková    


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100