Projektový den - Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená

Projektový den - Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená

Ve čtvrtek 21.2.2019 proběhl druhý blok projektového dne Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená. V prvním bloku se žáci seznámili  s tříděním papíru, plastů, skla. V druhé bloku projektového dne, se žáci dozvěděli zajímavosti o třídění textilu, vyrobili si chobotničku ze zbytků látek, dozvěděli se, jak správně kompostovat a jak nakládat s bioodpadem. Žáci Jakub Dovrtěl, Karolína Kratinová, Marika Novotná, Tobias Orálek si připravili referáty o třídění odpadu, skládkách, černých skládkách a spalovnách, zaslouží si za svou aktivitou velkou pochvalu. V poslední hodině jsme si povídali o první pomoci. Žáci si vyzkoušeli, jak obvázat tepenné krvácení. Projekt se velmi vydařil a děkujeme autorce projektu  RNDr. Mgr. Márii Chropeňové, Ph.D. z firmy ASHPA, která se za námi přijela na náš projektový den podívat. Žákům přivezla  dárky a velkou deskovou hru s tématem třídění odpadu, kterou budeme využívat ve výuce i ve školní družině.

Projekt probíhá pod záštitou Interreg – Rakousko- Česká republika.

Číslo projektu: KPF-02-032

Mgr. Michaela Vráblíková

Fotogalerie: troskotovice.rajce.idnes.cz/2019-02-21_Projektovy_den_Modra%2C_zluta%2C_zelena%2C_vime%2C_co_to_znamena/

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100