Příměstský tábor + prázdninová školka

Příměstský tábor + prázdninová školka

Jelikož víme, jak je pro rodiče náročné zvládnout dlouhý prázdninový režim svých dětí, zapojili jsme se jako škola do projektu MPSV Zaměstnanost, kde jsme si zažádali o podporu příměstských táborů v době letních prázdnin. A i když projekt zahájíme nakonec až od 1. září 2016, rozhodli jsme se, že zkusíme jeden pilotní již letos, samozřejmě za současného provozu MŠ. Celkem se tak za 10 dní vystřídalo v MŠ 18 dětí a v táboře 15 dětí. Tábor měl mít nádech blížících se olympijských her, a abychom 10 dní jen nesportovali, ale něco se i dozvěděli, navázali jsme na řecké olympijské hry i starými řeckými bájemi a pověstmi. Nakonec z toho vzniklo rčení: Starověké Řecko? Víme všecko! A navzdory namíchaným věkovým skupinám si troufáme říci, že děti měly nakonec opravdu velký přehled. Jako správní táborníci jsme každé ráno zahajovali hymnou, která nás provázela jednotlivými pověstmi. Víme tedy, co znamená Ariadnino klubko, kdo byl Théseus a Minotaurus, co způsobila svou nevědomostí krásná Pandora, jaké je jablko Paridovo, proč vznikla Trojská válka a v neposlední řadě umíme řecky popřát „dobré ráno“, „dobrý den“ i „dobrou noc“.
Každý den bylo na dané téma připraveno několik bodovaných her, které se sčítaly do celotáborové soutěže, mimo to jsme podnikli i několik výprav většinou za posvátnými bohy: za Poseidónem do bazénu v Hrušovanech, do věštírny v Delfách (na rozhlednu do Drnholce) a poslední za všemi bohy na bájnou horu Olymp (Sirotčí hrádek na Pálavě). Poslední večer po výpravě na Olymp se konala velká řecká slavnost, kde se hrálo divadlo. Na úplný závěr nás poctili svou návštěvou při noční hře bohyně Afrodita, bohyně moudrosti Athéna a nejvyšší ze všech bohů Zeus. Děti ze školky také nepřišly zkrátka, dopřávaly si pohody s koupáním na školní zahradě a poslední den si uspořádaly velkou rozlučkovou slavnost. Jménem dětí děkujeme paní Daně Ročkové za krásný a vynikající dort, který dětem věnovala. Poděkování také patří pedagogům a personálu školy, za bezproblémový provoz a bohatý program.

Fotografie k nahlédnutí ZDE.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100