Jídelna

Jídelna

Vedoucí stravování, kuchařka: Daniela Ročková

Stravování probíhá ve školní jídelně vždy  v 11:30 hod. a ve 12:30 hod.

Prosíme rodiče o následující:

·         Přihlašovat nebo odhlašovat ze stravy je možno nejpozději do 7.00 hod. ráno daného dne, na telefonním čísle:733 798 695, nebo ve vstupním vestibulu, kde je přichystaný sešit k odhlašování obědů.

·         Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši.

·         Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 11.30 do 12:30 hod.

·         Stravné se platí v hotovosti nebo na účet (86-4505790237/0100). Částka za uplynulý měsíc je uvedena na hlavní nástěnce. Úhradu stravného prosíme provést vždy od 10. do 20. dne v měsíci. DĚKUJEME za dodržování.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


Telefon: 515 332 522
Mobil: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Číslo účtu: 86-4505790237/0100