INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 7. 7. - 20. 7. 2016

INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU 7. 7. - 20. 7. 2016

INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU PŘI ZŠ A MŠ TROSKOTOVICE

Téma: Starověké Řecko a olympijské hry
Termín: 7. 7. 2016 – 20. 7. 2016 (včetně)
Provozní doba: 8:00 – 15:30 hod.
Zajištění stravy: 1x dopolední svačina, oběd, odpolední svačina + celodenní pitný režim (náklady na stravu a cestovné hradí rodiče)
Plánovaný program:
činnosti související s příběhy starých řeckých bájí a pověstí, sportovní aktivity, výlety do okolí, celotáborová hra.
Účast dětí není povinná, tábor je zamýšlen jako služba rodičům v období hlavních prázdnin.
Vzhledem k současnému provozu MŠ žádáme rodiče, aby důsledně odhlašovali stravu a to výhradně den předem na telefonním čísle: 733 798 695. Jakékoli dotazy vznášejte buď přes školní email: troskotovice_160@seznam.cz nebo na tel. čísle 776 303 373.

Děkujeme za spolupráci.

 

NÁVRATKA: Z organizačních důvodů, prosím, upřesněte, ve kterých dnech se Vaše dítě pravděpodobně tábora zúčastní.

Mé dítě: ___________________________________________________________________

Se zúčastní ve dnech:

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědoma úhrady stravy, cestovného a vstupů.

V ______________________ dne:                                       Podpis: _____________________

Přihláška na příměstský tábor.doc (73728)

POKUD NENÍ VAŠE DÍTĚ ŽÁKEM ŠKOLY, DORUČTE PROSÍM PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2016.

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100