Experimenty v MŠ

Experimenty v MŠ

Celý projekt je zaměřen na seznamování dětí s vlastnostmi okolního světa. Snahou bylo zahrnout do celku všechny oblasti RVP, využívat prožitkové učení a předložit co nejnázornější podobu prováděných činností. V průběhu realizace pokusů je nutné dbát ve zvýšené míře na bezpečnost práce. Z tohoto důvodu je vhodné pracovat v menších skupinách.

Pro děti bylo poznávání okolního světa prostřednictvím pokusů atraktivní. Během realizace byl kladen důraz na vzájemnou komunikaci a spolupráci všech dětí. Byly vedeny k uplatňování vlastního názoru ve skupině.Vytyčený cíl – probouzení přirozené zvědavosti a zájmu – se podařil naplnit. V průběhu celého projektu bylo nezbytné mít veškerou organizaci předem promyšlenou a mít rovněž nachystány všechny potřebné pomůcky.Nejvíce děti nadchl pokus ,, Propíchnutý balónek“, ale také ,,Sopka“ sklidila úspěch.

Potvrdilo se nám, že děti přistupují k pokusům s velkým nadšením, vyvíjejí vlastní aktivitu a samy, nebo s malou pomocí, objevují souvislosti a chápou jednotlivé jevy.

                                                                                                                                                                    Učitelky MŠ

 

Fotografie k nahlédnutí ZDE.

 

                                                                                                                 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100