Družina

Družina

Školní družina je typem zájmového vzdělávání a mezi její cíle patří naplňování obecných cílů vzdělávání prostředky dané specifičností její povahy.

Jedná se zejména o:

·         rozvoj žáka, jeho učení a poznávání

·         pochopení základů hodnot, na nichž je postavena naše společnost

·         získávání samostatnosti a sebevědomí k tomu, aby se žák mohl projevovat jako svébytná osobnost působící na své okolí

Mezi cíle školní družiny patří vést žáky ke smysluplnému trávení volného času, umožnění relaxační činnosti a přípravy na vyučování.

Kapacita školní družiny je 25 žáků.

 

Obsah vzdělávání

Činnost školní družiny je realizována prostřednictvím konkrétních činností. Jsou to činnosti:

1.     pravidelné

2.     průběžné

3.     příležitostné

4.     spontánní

Mezi prostředky školní družiny patří zejména hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky.

Strategií výchovné práce je respektování požadavků pedagogiky volného času, což je požadavek pedagogického ovlivňování volného času, dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti i citovosti a prostoru k seberealizaci.

Program činností

V harmonogramu školní družiny lze najít:

·         relaxační činnost

·         výtvarné a pracovní činnosti

·         sportovní činnosti

·         trávení času v přírodě

·         stolní a společenské hry

·         sociální, psychologické a didaktické hry

·         činnost pro rozvoj komunikace

·         práci s počítačem a internetem

·         přípravu na vyučování

·         spontánní činnosti

 

Organizace

Družina je v provozu od 11:30 do 15:30 hodin v budově ZŠ.

Poplatek za školní družinu činí 50 Kč měsíčně. Nově vybíráme platbu pololetně.

1. pololetí.................250 Kč. - Uhraďte prosím nejpozději do 20.10.2017

2.pololetí...................250 Kč - Uhraďte prosím nejpozději do 20.2.2018


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


Telefon: 515 332 522
Mobil: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695