Den země

Den země

Den Země je každoroční událost organizovaná 22. dubna, zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. Jelikož na 22. dubna letos připadlo Velikonoční pondělí, Den země jsme v naší škole uspořádali o dva dny později. Při projektových dnech jsou děti rozděleny do týmů, nejinak tomu bylo i nyní. Každý tým získává za splněné úkoly body, první tři vítězné týmy jsou oceněny drobnými dárky. 

Na začátku projektového dne jsme zhlédli video Zázračná planeta. Poté jsme přešli k praktickým věcem - pokusům. Žáci si nejprve tipovali, jak se určitá surovina zachová v kontaktu s vodou. Použili jsme sůl, cukr, olej, mléko a mouku. Za správný tip dostali bod.
Následovaly referáty, které si pro ostatní připravili žáci 3.-5. třídy. Za zpracování referátu na dané téma (jednalo se o chráněné rostliny a živočichy) opět týmy dostávaly body. Zjišťovaly jsme také, co vše si žáci z referátů zapamatovali.
Ve druhé polovině projektového dne jsme se vydali ven sbírat odpadky. Cesta nás zavedla do pískovny, kde jsme nasbírali několik pytlů odpadu. I za tuto činnost získaly týmy body - nejvíc pytlů = nejvíc bodů. Po roztřídění odpadu do popelnic jsme se vrátili zpět do školy. Po sečtení všech bodů zvítězil tým Rychlí gepardi ve složení Karolína Kratinová, Josef Bahenský, Michal Bezděk a Denisa Veselá. Celá akce se nám moc líbila a věříme, že i naše drobná pomoc ulevila přírodě od zatěžujícího odpadu.
 
 
Zapsala: Veronika Bartoníčková

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100